Apen&Bieren
0512 238 006 info@apenenbieren.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Drachten 01-04-2020

 

Leeftijd

Apen en Bieren BV  verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Apen en Bieren B.V. bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven alsmede particulieren. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Apen en Bieren B.V.; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Voor leveringen aan bedrijven zie toepasselijk recht.

Prijzen
Alle prijzen die op de website zijn vermeldt zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratie- en/of verzendkosten.

Totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer het bestelproces is doorlopen en de order is verstuurd, bestaat er op dat moment een bindende overeenkomst ten aanzien van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u hiervan een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de bestelling bevestigen of de producten geleverd zijn.

Betaling
Apen en Bieren B.V. gaat binnen 5 werkdagen over tot verzending van de bestelde goederen zodra het volledige factuurbedrag (inclusief belastingen en eventuele verzendkosten) is bijgeschreven op onze bankrekening.
Alle bestelde, gereserveerde en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het volledige factuurbedrag in ons bezit is.

Herroepingsrecht
In Europa geldt een wettelijk vastgelegde ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na bezorging van uw bestelling. Apen en Bieren B.V. hanteert een afkoelingsperiode van 10 werkdagen. In het geval dat onze bezorgdienst uw bestelling niet kan afleveren omdat op het op het bezorgadres niemand aanwezig is geldt die dag als bezorgdatum. U ontvangt bericht van de bezorger. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit moet u schriftelijk doen, een emailbericht naar info@wijnhuisdebolhaar.nl is voldoende.
Vermeld hierbij wel het ordernummer en de datum van bestelling.
Retourneer de producten binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling aan:

Apen en Bieren B.V.
Oosterstraat 22, 9203BB Drachten.

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele goed gesloten verpakking retourneert. Als aan de ontbindingsvoorwaarden voldaan wordt is de overeenkomst ontbonden en vind binnen 30 dagen restitutie plaats via uw bankrekening.
In de praktijk regelt Apen en Bieren B.V. de restitutie binnen 5 werkdagen.

Levertijd en levering
De wettelijke maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien om welke reden dan ook dit niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. U kunt de overeenkomst in dit geval ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Apen en Bieren B.V. streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te verzenden. U krijgt van ons een melding als er afwijkingen zijn.
Zendingen die bij ons geretourneerd worden omdat onze koerier of bezorger niet kan afleveren worden in overleg met de opdrachtgever opnieuw verstuurd. De extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Van retourzending uitgesloten
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Jaargangen en afbeeldingen
De afbeeldingen en teksten kunnen afwijken van hetgeen wij leveren. Dit kan het gevolg zijn van de afhankelijkheid van de producenten. Het kan dus voorkomen dat wij een andere jaargang leveren dan op de website of de orderbevestiging vermeld. U wordt hierover vòòr verzending bericht.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met particulieren, zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Disclaimer

Apen en Bieren B.V. heeft deze site met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is Apen en Bieren B.V. aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de op de Apen en Bieren B.V. internet site vermelde informatie. 
 
Apen en Bieren B.V. heeft haar e-mail nieuwsbrieven met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen enkele omstandigheid is Apen en Bieren B.V. aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruik van de in de Apen en Bieren B.V. e-mail nieuwsbrieven vermelde informatie. Tevens kunnen geen rechten ontleend worden aan de in de e-mail nieuwsbrieven verstrekte informatie.

Apen en Bieren B.V. heeft de nodige links naar andere sites. Wij dragen geen verantwoording voor de inhoud en beleid op deze sites.

Apen en Bieren B.V. behoudt zich het recht voor om de internetsite en de inhoud daarvan zonder vooraankondiging te wijzigen, ook als de verstrekte informatie daardoor niet (meer) overeenkomt met de inhoud van een e-mail nieuwsbrief.